Rubriek van Leefconsulent Petra

Het einde van het jaar nadert alweer, een tijd van reflectie en vooruitblikken. Het is goed om even stil te staan en u te richten op de positieve aspecten. Maar ook de minder voorspoedige momenten kunnen waardevolle leermomenten zijn, waaruit lessen getrokken kunnen worden of accepteren, wat niet altijd even eenvoudig is.   

Als Leefconsulent kijk ik terug op een jaar vol beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor mij is beweging van essentieel belang, en u zult me vaak ergens in het Eemland vinden, rijdend op de fiets. De organisatie van de sportclinics bij Fit Academie Bokkeduinen en In Balans trainingen door Leef3.nu stemt me dan ook erg blij. Ik heb met eigen ogen gezien hoe enthousiast de deelnemers waren en hoe hechte groepen zijn ontstaan. In 2024 zetten we dit zeker voort, zoals te lezen in het nieuwe programmaboekje dat onlangs bij al onze leden op de deurmat is gevallen.

Afgelopen jaar zijn er ook weer prachtige samenwerkingen ontstaan, zowel met nieuwe partners als met bestaande waaronder welzijnsorganisaties, gemeenten, woningcorporaties en meer.  We geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot het bereiken van meer.

Natuurlijk geldt dit principe ook voor u persoonlijk. Leef3.nu werkt steeds vaker samen met de KBO-PCOB om te kijken hoe wij senioren samen nog beter kunnen ondersteunen. Daarom bezocht ik de sociëteit om te vertellen wat Leef3.nu voor de KBO-PCOB leden kan betekenen. Hier sprak ik Margo Blommersteijn, een energieke vrouw van bijna 86 jaar. Zij is zich zeer bewust van het belang van sociale contacten en opent al jaren haar deur voor buurtkinderen. Ze helpt hen met huiswerk maken en laat ze spelen onder haar carport. Ook biedt ze een luisterend oor voor ouders en wordt er jaarlijks onder diezelfde carport door de buurt aan een project voor het buurtfeest gewerkt. Hoewel ze momenteel minder mobiel is door fysieke omstandigheden, merkt ze dat de buurt zich nu om haar bekommert. Kinderen doen een boodschapje voor haar of een klusje in huis, en hoewel ze hen af en toe beloont is de aandacht en waardering die zij de kinderen geeft veel belangrijker.

Dit is een inspirerend voorbeeld, en zo zijn er nog talloze andere mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Ik begrijp dat het voor de een wat makkelijker gaat dan voor de ander. Soms heeft u gewoon een steuntje in de rug nodig, weet dat ook Leef3.nu graag met u meedenkt.

Ik wens u een mooi 2024, waarin vooral ook de verbinding met uw omgeving behouden blijft; hieruit kunnen zoveel mooie dingen voortkomen.