Disclaimer

Inhoud
De informatie die door Leef3.nu wordt verstrekt op deze website is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Leef3.nu kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen. Leef3.nu kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van Leef3.nu en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Leef3.nu heeft het recht om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Leef3.nu sluit elke aansprakelijkheid voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het, al dan niet succesvol, contact leggen en gebruiken van de website van Leef3.nu of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de website uit.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Op de (informatie op de) website van Leef3.nu rusten de intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten, merkrechten, databankrechten en knowhow) van Leef3.nu. Het is niet toegestaan om (de teksten of afbeeldingen op) deze website op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leef3.nu. Nederlands recht is van toepassing.

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.