Mantelzorgpas Amersfoort

Mantelzorgpas Amersfoort
Mantelzorgpas

Bent u mantelzorger en woont degene waaraan u de zorg verleent in Amersfoort? Dan komt u in aanmerking voor een Mantelzorgpas. Met de Mantelzorgpas kunt u gebruik maken van verschillende soorten diensten van Leef3.nu, die specifiek voor de Mantelzorgpas gelden. U kunt de pas gebruiken voor wat extra hulp of ondersteuning voor uzelf, maar ook voor degene waaraan u zorg verleent.

De Mantelzorgpas vertegenwoordigt een waarde van € 150,-. Als waardering voor uw inzet voor uw partner, vader, moeder, buur, vriend of vriendin. De Mantelzorgpas is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente Amersfoort, Indebuurt033 en Leef3.nu.

Wat is een mantelzorger?

Er zijn verschillende definities. Voor de Mantelzorgpas houden wij de definitie van de GGD aan:
Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden zorgt voor iemand met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aandoening.

Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten familie en vrienden, et cetera.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Mantelzorgpas?

U komt in aanmerking voor de Mantelzorgpas Amersfoort als:

  • u mantelzorger bent zoals hierboven staat beschreven
  • degene voor wie u zorgt in Amersfoort woont
  • de zorg die u verleent onbetaald is
  • de zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week
  • de zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van de nodige contactgegevens

De zorgontvanger heeft soms te maken met meerdere mantelzorgers. Er wordt één pas verstrekt per zorgontvanger. Zorgt de mantelzorger voor twee zorgontvangers, dan kunnen er dus twee passen uitgegeven worden.

Mantelzorgpas 2024 aanvragen

Vanaf heden kunt de Mantelzorgpas voor 2024 aanvragen. KLIK HIER om naar het aanvraagformulier te gaan. U krijgt binnen 5 werkdagen bericht of uw aanvraag gehonoreerd is.

Wilt u voor de bevestiging van uw pastoekenning ook eventueel uw SPAM box controleren. Het komt wel eens voor dat de bevestiging daar terecht komt.

Mantelzorgpas aanbod

Bent u benieuwd wat u kunt doen met de Mantelzorgpas? Leef3.nu biedt allerlei diensten en producten, specifiek voor de Mantelzorgpas, kijkt u op www.mantelzorgpas.nl.

N.B.
De diensten die gekoppeld zijn aan de Mantelzorgpas kennen andere voorwaarden en mogelijkheden dan de ‘normale’ diensten van Leef3.nu. Via ‘Diensten zoeken‘ krijgt u de ‘normale’ diensten van Leef3.nu te zien. Uiteraard bent u van harte welkom om hier een kijkje te nemen en kunt u gebruik maken van het geboden aanbod. Maar dit aanbod is dus niet het dienstenaanbod dat specifiek voor de Mantelzorgpas van toepassing is.

Nieuwe webwinkel

De nieuwe webwinkel van de Mantelzorgpas online. Wanneer u vanaf heden een pas aanvraagt of heeft aangevraagd op de Leef3.nu website, dan krijgt u via het nieuwe systeem uw pasbevestiging en kunt u op de nieuwe website diensten en/of producten aankopen met uw pas.

Bent u benieuwd naar de nieuwe webwinkel? Kijk dan snel op www.mantelzorgpas.nl.