Mantelzorgpas Amersfoort

Foto mantelzorgpas

Bent u mantelzorger en woont degene waaraan u de zorg verleent in Amersfoort? Dan komt u in aanmerking voor een mantelzorgpas. Met de mantelzorgpas kunt u gebruik maken van verschillende soorten diensten van Leef3.nu, die specifiek voor de mantelzorgpas gelden. U kunt de pas gebruiken voor wat extra hulp of ondersteuning voor uzelf, maar ook voor degene waaraan u zorg verleent.

De mantelzorgpas vertegenwoordigt een waarde van € 100,-. Als waardering voor uw inzet voor uw partner, vader, moeder, buur, vriend of vriendin. De mantelzorgpas is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente Amersfoort, Indebuurt033 en Leef3.nu.

Wat is een mantelzorger?
Er zijn verschillende definities. Voor de mantelzorgpas houden wij de definitie van de GGD aan:
Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden zorgt (of gaat zorgen) voor iemand met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aandoening.

Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten familie en vrienden, et cetera.

Wanneer komt u in aanmerking voor de mantelzorgpas?
U komt in aanmerking voor de Mantelzorgpas Amersfoort als:

 • U mantelzorger bent zoals hierboven staat beschreven
 • Degene voor wie u zorgt in Amersfoort woont
 • De zorg die u verleent onbetaald is (dit kan wel uit PGB betaald worden, dan nog bent u mantelzorger)
 • De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week
 • De zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van de nodige contactgegevens

Mantelzorgpas aanvragen
U kunt de mantelzorgpas tot uiterlijk 1 november 2020 aanvragen. Om de mantelzorgpas aan te vragen dient u een formulier in te vullen. Klik hier om de mantelzorgpas aan te vragen.

Dienstenaanbod
Bent u benieuwd wat u kunt doen met de mantelzorgpas? Leef3.nu biedt allerlei diensten waaruit u kunt kiezen. Klik hier om een beeld te krijgen van de mogelijkheden.

N.B.
De diensten die gekoppeld zijn aan de mantelzorgpas kennen andere voorwaarden en mogelijkheden dan de ‘normale’ diensten van Leef3.nu. Als u op ‘Diensten’ in de oranje balk bovenaan klikt of in het grijze blok rechtsboven krijgt u de ‘normale’ diensten van Leef3.nu te zien. Uiteraard bent u van harte welkom om hier een kijkje te nemen en kunt u gebruik maken van het geboden aanbod, maar dit aanbod is dus niet het dienstenaanbod dat specifiek voor de mantelzorgpas van toepassing is.

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag over de mantelzorgpas? Neem even een kijkje bij Veelgestelde vragen. Grote kans dat u hier antwoord vindt op uw vraag.


Spelregels mantelzorgpas

 • De pas kan aangevraagd worden door de mantelzorger, de zorgontvanger of de professional
 • De pas komt op naam van de mantelzorger. Er wordt geregistreerd aan welke zorgontvanger deze mantelzorger gekoppeld is
 • De zorgontvanger heeft soms te maken met meerdere mantelzorgers. Er wordt één pas verstrekt per zorgontvanger. Zorgt de mantelzorger voor twee zorgontvangers, dan kunnen er dus twee passen uitgegeven worden
 • De pas kan gebruikt worden voor de zorgontvanger en/of de mantelzorger. Dit is de keuze van de mantelzorger
 • De pas is gratis
 • U kunt de mantelzorgpas tot uiterlijk 1 november 2020 aanvragen
 • Het tegoed van € 100,- kunt u tot en met 31 december 2020 gebruiken voor het aanvragen van een dienst. De dienst kan uiterlijk tot en met 31 maart 2021 worden afgenomen
 • Het tegoed op de mantelzorgpas is geldig vanaf het moment waarop de aanvraag wordt gedaan
 • Het toegekende subsidiebedrag kan niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. Indien de toegekende subsidie niet geheel is besteed/gespendeerd vervalt het resterende subsidiebedrag automatisch per 31 december 2020
 • De mantelzorger, zorgontvanger of professional kan voor het daaropvolgende jaar ook weer een pas aanvragen, mits er nog steeds ondersteuning wordt gegeven door de mantelzorger (volgens genoemde criteria)
 • De mantelzorger hoeft geen lid te worden/zijn van Leef3.nu om de mantelzorgpas te ontvangen. Als mensen wél lid zijn, ontvangen zij geen extra korting vanwege het lidmaatschap
 • De mantelzorgpas is niet inwisselbaar voor contant geld
 • De mantelzorgpas wordt uitgegeven met een tegoed van € 100,- per aanvraag
 • De pas is genummerd en is persoonlijk gekoppeld aan de mantelzorger
 • Het tegoed op de pas mag in meerdere keren, maar ook in één keer worden ingewisseld
 • De mantelzorgpas is alleen inwisselbaar bij Leef3.nu
 • Bij afname van een dienst moet het mantelzorgpasnummer en het kassabonnummer worden doorgegeven. De bon moet bij levering worden ingeleverd bij de leverancier van de dienst
 • Er is een beperkt aantal passen beschikbaar per subsidiejaar (vervaldatum van de mantelzorgpas die in 2020 is aangevraagd is 31 december 2020)