Mantelzorgpas – veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de mantelzorgpas? Hieronder vindt u de meestgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Dan kunt u bellen naar ons Klant Contact Centrum (033 – 469 23 23) of mailen naar: mantelzorgpas@leef3.nu.

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger helpt of ondersteunt iemand die een zorgbehoefte heeft. Er zijn meerdere definities. Voor de mantelzorgpas hanteren wij de definitie van de GGD:

Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden zorgt (of gaat zorgen) voor iemand met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aandoening.

Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten familie en vrienden, et cetera.

Wat is een mantelzorgpas?

Met de mantelzorgpas wil de gemeente Amersfoort een blijk van waardering tonen aan iedereen die mantelzorg verleent aan iemand die woonachtig is in Amersfoort. De pas is geen fysieke pas. Het is dus geen plastic pasje zoals een bankpasje.

De mantelzorgpas is een tegoed (€ 100,-) in digitale vorm. Indien u in aanmerking komt voor de mantelzorgpas krijgt u een persoonsgebonden code. Hiermee kunt u diensten afnemen uit het speciaal voor de mantelzorgpas geselecteerde aanbod. Bij iedere afname van een dienst wordt uw tegoed vervolgens afgewaardeerd, tot het saldo van uw pas ‘op’ is.

Wat is een zorgontvanger?

Een zorgontvanger is iemand die mantelzorg krijgt. Degene waarvoor u zorg draagt dus. Het kan gaan om een partner, kind, ouder, broer, zus, buur of vriend/vriendin. Het kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld: huishouden, administratie, artsen- en ziekenhuisbezoek, lichamelijke verzorging, verpleegkundige handelingen, instrueren professionele zorg, geven van emotionele steun, contacten familie en vrienden, et cetera.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de mantelzorgpas van de gemeente Amersfoort is het van belang dat de zorgontvanger woonachtig is in Amersfoort.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de mantelzorgpas?

U komt in aanmerking voor de mantelzorgpas Amersfoort als:

– U  zorgt (of gaat zorgen) voor iemand met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische aandoening
– De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week
– Degene voor wie u zorgt in Amersfoort woont
– De zorg die u verleent onbetaald is (dit kan wel uit PGB betaald worden, dan nog bent u mantelzorger)
– De zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van de nodige contactgegevens

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Indien u vragen heeft kunt u bellen naar 033-469 23 23. U kunt ook een e-mail sturen naar mantelzorgpas@leef3.nu.

Hoe vraag ik de mantelzorgpas aan?

Als mantelzorger kunt u de mantelzorgpas hier aanvragen.

Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u hulp bij de aanvraag van de mantelzorgpas? Dan kunt u contact opnemen met een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Een medewerker helpt u dan verder.

  • Informatie033 Soesterkwartier/Amersfoort Zuid: 033 – 737 02 94
  • Informatie033 Noord: 033 – 737 03 53
  • Informatie033 Kruiskamp: 033 – 475 56 64
  • Informatie033 Liendert: 033 – 303 64 20

Daarnaast zijn er twee wekelijkse Informatiepunten in de stad waar u terecht kunt. Klik hier voor alle locaties en contactgegevens.

Wat gebeurt er als ik de mantelzorgpas heb aangevraagd?

Leef3.nu behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van Leef3.nu. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt het tegoed van € 100,- aan uw naam gekoppeld en kunt u vanuit het mantelzorgpas aanbod van Leef3.nu een keuze maken. U ontvangt de bevestiging van de mantelzorgpas binnen enkele dagen.

Hoe werkt het als ik eenmaal een mantelzorgpas heb?

Als u voldoet aan de criteria en uw aanvraag voor de mantelzorgpas is gehonoreerd, dan ontvangt u een e-mail met daarin verdere uitleg plus een persoonsgebonden code en een speciale link naar het mantelzorgpas aanbod. U kunt naar eigen wens een keuze maken uit dit aanbod. Voor uzelf. Of voor degene aan wie u mantelzorg verleent.

Zodra u een keuze hebt gemaakt vult u het formulier in dat op de betreffende pagina staat. Hier vult u tevens uw persoonsgebonden code in.

Zodra u dit gedaan heeft regelt Leef3.nu dat de aanbieder van de betreffende dienst contact met u opneemt. Daarnaast ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

U kunt de € 100,- in een keer opmaken aan diensten, maar u kunt er ook voor kiezen om meer te spreiden tot uw tegoed op is. Zolang u dit maar voor het einde van dit jaar doet, want per 31 december 2020 komt uw tegoed te vervallen.

Hoe lang blijft het tegoed op de mantelzorgpas geldig?

Het tegoed op uw mantelzorgpas is geldig tot 31 december 2020. U kunt tot 1 november 2020 een mantelzorgpas aanvragen voor het jaar 2020 (u heeft dan nog twee maanden om de € 100,- te gebruiken om diensten aan te vragen).