Thuismonitoring met zorgopvolging en sociale opvolging

Als nog meer ondersteuning nodig heeft kan er naast zorgopvolging door de zorgcentrale ook sociale opvolging worden gecontracteerd. De Zorgcentrale belt u regelmatig (hierover worden goede afspraken met u gemaakt) om te kijken hoe het met u gaat waar mogelijk te adviseren over wat u het beste kunt doen om u zo goed mogelijk te voelen:

  • De Zorgcentrale neemt dagelijks contact met u op om te bespreken hoe u zich voelt.
  • De Zorgcentrale neemt 1 keer per week contact met u op met om specifiek in gesprek te gaan over de bepalingen <wat is dat?> en uw gezondheidssituatie.
  • Daarnaast wordt er gebeld als de metingen daar aanleiding toe geven.
  • De zorgcentrale ondersteunt u ook met de apparatuur als de metingen een keer niet lukken. De zorgcentrale is 24/7 bereikbaar en zal vragen zo snel mogelijk proberen op te lossen.

<Ik lees helemaal niets over het sociale deel van de opvolging. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat moet de klant zelf regelen? En wat wordt er voor hem/haar geregeld? En wat moet er met de mantelzorger worden geregeld?>