Doorstroomregelingen voor senioren in Amersfoort

Doorstroommogelijkheden

De Amersfoortse woningmarkt zit behoorlijk op slot. Om de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderden gaan de corporaties (de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal) samen aan de slag met diverse doorstroommaatregelen. Het zorgt ervoor dat mensen naar een beter passende woning verhuizen en tegelijkertijd kunnen de vrijkomende grote woningen ingezet worden voor starters of gezinnen.

Vanaf 1 juni 2021 gaan de volgende doorstroomregelingen in:

Regelingen sociale huur

1. Wooncoach sociale huur + woonlastengewenning
Huurders van 55 jaar en ouder van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie kunnen hulp krijgen van een wooncoach om de juiste woning te vinden. De wooncoach bespreekt tijdens een huisbezoek de wensen en ondersteunt bij het vinden van een passende woning naar wens en alles wat bij een eventuele verhuizing komt kijken. Om de effectiviteit van de wooncoach te vergroten geeft gemeente Amersfoort de wooncoach de mogelijkheid om in bijzondere situaties meer maatwerk te kunnen bieden middels directe bemiddeling.

Huurders komen ook in aanmerking voor woonlastengewenning. Als het verschil meer dan € 50,- per maand bedraagt, krijgt de huurder drie jaar lang korting op de huurprijs van de nieuwe woning.

2. Van groot naar beter + woonlastengewenning + verhuispremie
Huishoudens die een grote woning achterlaten (minimaal 4 kamers), krijgen voorrang op een kleinere, vaak beter passende woning (maximaal 3 kamers). Huurders komen ook in aanmerking voor woonlastengewenning. Als het verschil meer dan € 50,- per maand bedraagt, krijgt de huurder drie jaar lang korting op de huurprijs van de nieuwe woning. En bovendien kunnen ze aanspraak maken op een verhuispremie van €750,-.

Een aantal meer generieke doorstroomregelingen waar ouderen ook aanspraak op kunnen maken zijn:

3. Voorrang nieuwbouw
Woningcorporaties kunnen er bij sommige nieuwbouwprojecten voor kiezen om voorrang te geven aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Dat kan een specifieke doelgroep ouderen zijn, maar bijvoorbeeld ook jongeren.

4. Voorrang vrije sector huur of koop
Verhuizingen vanuit de sociale huur sector naar de vrije sector huur- of koopwoning in bezit van de corporaties draagt bij aan een grotere verhuisdynamiek en zorgt voor extra vrijkomende sociale huurwoningen. Huurders die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang op andere woningzoekenden. De corporaties streven bij de uitwerking na dat voorrang voor vrije sector huur en koop voor alle woningen gaat gelden.

Koop en vrije sector huur

5. Wooncoach woningeigenaren
De wooncoach woningeigenaren is er voor woningbezitters en huurders die in een vrije sector huurwoning wonen. De wooncoach kijkt naar de individuele woonwensen en helpt bij de keuze voor opnieuw kopen of huren. Daarvoor zet hij een aantal belangrijke zaken op een rij: inkomen, vermogen, financiële mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met doorstroming@amersfoort.nl.

 

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.