Belangrijkste veranderingen zorgverzekeringen in 2023

De zorgpremie gaat komend jaar verder omhoog, zo is bekend geworden op 12 november, de dag waarop van oudsher de meeste verzekeraars de nieuwe premies bekend maken. Door onder meer de toegenomen zorgkosten en salarisverhogingen in de zorg lag het in de lijn der verwachting dat de premie zou gaan stijgen. Het kabinet ging uit van zo’n € 11,- per maand. Inmiddels blijkt dat de premie gemiddeld met zo’n € 10,- is gestegen met enkele forse uitschieters naar boven.

Premies in 2023

Op 12 november zijn de premies door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. En heeft iedereen weer een nieuwe polis voor 2023 ontvangen met de geldende premie. Ben u benieuwd of u voor een goede premie het nieuwe jaar in kan, zonder (al te veel) te hoeven inleveren op uw dekkingen? Neem dan contact op met de zorgafdeling van het Leef3.nu Zorgcollectief via 088 – 121 02 10. De adviseurs zullen u hier dan mee helpen.

Eigen risico en collectiviteitskorting in 2023

Het verplicht eigen risico blijft net als de afgelopen jaren € 385,-. Hoewel de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 vervalt, blijft ook komend jaar korting op de aanvullende (tandarts)verzekeringen mogelijk.

Zorgtoeslag

Ter compensatie van de premiestijging gaat de maximale zorgtoeslag ook omhoog. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en in welke mate? U kunt hier een proefberekening maken voor 2023.

Herstelzorg na Corona

Aan de basisverzekering is in 2020 herstelzorg na Corona toegevoegd. De regeling zou lopen tot 1 augustus 2021, maar is (na een eerste verlenging tot 1 augustus 2022) opnieuw verlengd tot 1 augustus 2023.
Onder deze regeling kunnen Covid-19 patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen (onder voorwaarden) paramedische herstelzorg vergoed blijven krijgen uit de basisverzekering.

Kreeg u de diagnose Corona dan werden de kosten van de huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg al vergoed door de basisverzekering. Ook de volgende paramedische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Fysio- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur
 • Logopedie: geen maximum

Van de paramedische herstelzorg kan alleen gebruik worden gemaakt na verwijzing van een huisarts of medische specialist. Wel geldt het eigen risico. Normaal gesproken wordt er eerst onderzoek gedaan onder een kleine groep mensen om de effectiviteit te onderzoeken en het daarna tijdelijk toe te laten aan de basisverzekering.
In het geval van Covid-19 is het direct voor alle Nederlanders beschikbaar gemaakt. Wie deze zorg uit de basisverzekering vergoed wil krijgen, moet bereid zijn mee te doen aan het onderzoek.

Overige veranderingen

 • Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen.
 • De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Reden hiervoor is dat te weinig vrouwen gebruikmaken van de test, waardoor niet langer aan de kwaliteitsrichtlijn kan worden voldaan en de kwaliteit niet langer kon worden gewaarborgd.
  De combinatietest werd in het verleden meer gebruikt en betreft een bloedtest en nekplooimeting.
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangeren blijft wel gewoon beschikbaar en wordt per 1 april 2023 middels een overheidsregeling buiten het basispakket om aangeboden. De eigen betaling van €175,- die eerst gold, komt daarmee te vervallen.
  Als er sprake is van een medische indicatie gaat de financiering wel via de zorgverzekering, maar hoeft hiervoor geen verplicht eigen risico meer te worden betaald. Dit geldt per 1 januari 2023. Met de NIPT kunnen vrouwen hun ongeboren kind laten checken op chromosoomafwijkingen, zoals het down-, edwards- en patausyndroom.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan helpen wij u graag! Neemt u dan contact op met de zorgafdeling van het Leef3.nu Zorgcollectief via 088 – 12 10 210 of zorg@alpina.nl.

 

 

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.