Belangrijkste veranderingen zorgverzekeringen in 2022

De zorgpremie gaat komend jaar verder omhoog, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Door de toegenomen zorgkosten rondom Corona lag het, net als vorig jaar, in de lijn der verwachting dat de premie zou gaan stijgen. Het kabinet ging uit van zo’n € 2,50 per maand. Inmiddels blijkt dat de premie gemiddeld met zo’n € 4,- is gestegen.

Premies in 2022

Op 12 november zijn de premies door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. En heeft iedereen weer een nieuwe polis voor 2022 ontvangen met de geldende premie. Ben u benieuwd of u voor een lagere premie het nieuwe jaar in kan, zonder (al te veel) te hoeven inleveren op uw dekkingen? Neem dan contact op met de zorgafdeling van het Leef3.nu Zorgcollectief via 088 – 121 02 10. De adviseurs zullen u hier dan mee helpen.

Eigen risico en collectiviteitskorting in 2022

Het verplicht eigen risico blijft net als de afgelopen jaren € 385,-. De collectiviteitskorting blijft ook in 2022 mogelijk. De verwachting is nog steeds dat de korting op de basisverzekering in 2023 niet meer zal bestaan. Dat geldt niet voor de korting op de aanvullende verzekeringen. Die zullen wel blijven.

Zorgtoeslag

Ter compensatie van de premiestijging gaat de maximale zorgtoeslag ook omhoog. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en in welke mate? U kunt hier een proefberekening maken voor 2022.

Herstelzorg na Corona

Aan de basisverzekering is in 2020 herstelzorg na Corona toegevoegd. De regeling zou lopen tot 1 augustus 2021, maar is op verzoek van de Tweede Kamer verlengd tot 1 augustus 2022.
Onder deze regeling kunnen Covid-19 patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen (onder voorwaarden) paramedische herstelzorg vergoed blijven krijgen uit de basisverzekering.

Kreeg u de diagnose Corona dan werden de kosten van de huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg al vergoed door de basisverzekering. Ook de volgende paramedische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Fysio- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum

Van de paramedische herstelzorg kan alleen gebruik worden gemaakt na verwijzing van een huisarts of medische specialist. Wel geldt het eigen risico. Normaal gesproken wordt er eerst onderzoek gedaan onder een kleine groep mensen om de effectiviteit te onderzoeken en het daarna tijdelijk toe te laten aan de basisverzekering.
In het geval van Covid-19 is het direct voor alle Nederlanders beschikbaar gemaakt. Wie deze zorg uit de basisverzekering vergoed wil krijgen, moet bereid zijn mee te doen aan het onderzoek.

Overige veranderingen

  • Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie kunnen per 1 januari 2022 worden gedeclareerd via de zorgverzekering
  • Twaalf veelbelovende interventies van uiteenlopende zorgbehandelingen worden voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket
  • Vergoeding van 3 nieuwe medicijnen tegen chronische migraine voor specifieke patiëntengroepen
  • Vanaf 1 januari 2022 gaan patiënten met een psychiatrische aandoening die langdurig worden behandeld ieder jaar hun volledige eigen risico betalen. Tot nu toe hoefde een chronisch psychiatrisch patiënt slechts eenmalig zijn of haar eigen risico te betalen, namelijk in het startjaar van de behandeling.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan helpen wij u graag! Neemt u dan contact op met de zorgafdeling van het Leef3.nu Zorgcollectief via 088 – 12 10 222 of zorg@heilbron.nl.

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.