Belangrijkste veranderingen zorgverzekeringen in 2021

De zorgpremie gaat komend jaar verder omhoog, zo werd bekend tijdens Prinsjesdag. Het kabinet gaat voorlopig uit van zo’n € 5 per maand. Door de toegenomen zorgkosten rondom Corona lag het in de lijn der verwachting dat de premie zou gaan stijgen.

Premies in 2021

Wat de exacte premies gaan worden, is nog even afwachten. Deze zullen uiterlijk op 12 november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt worden. Leef3.nu zal u daarover zo snel mogelijk informeren.

Eigen risico en collectiviteitskorting in 2021

Het verplicht eigen risico blijft net als de afgelopen jaren € 385,-. De collectiviteitskorting blijft ook in 2021 mogelijk. De verzekeraars mogen naar eigen beleid maximaal 5% korting geven op de basisverzekering. Zodra duidelijk is hoe dit precies gaat uitvallen zal Leef3.nu u ook daarover informeren.

Zorgtoeslag

Ter compensatie van de premiestijging gaat de maximale zorgtoeslag ook omhoog. De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens stijgt met ongeveer € 44,- naar € 1.294 per jaar, die van meerpersoonshuishouden met ongeveer € 99,- naar € 2.496,-.

Herstelzorg na Corona

Aan de basisverzekering is tijdelijk herstelzorg na Corona toegevoegd. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. Kreeg u de diagnose Corona dan werden de kosten van de huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg al vergoed door de basisverzekering. Vanaf 18 juli 2020 wordt ook de volgende paramedische zorg vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Fysio- en oefentherapie, maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie, maximaal 8 uur
  • Diëtetiek, maximaal 7 uur

Na een verwijzing van de huisarts of medisch specialist worden er bij ernstige klachten zes maanden herstelzorg vergoed. Een medisch specialist bepaalt of er een tweede periode van zes maanden nodig is.

Er is nog een extra voorwaarde verbonden aan deze vergoedingen. De verzekerde moet deelnemen aan onderzoek naar deze zorg.

Overige veranderingen

  • Orgaandonatie: geen verplicht eigen risico meer voor donoren voor medische kosten die voortvloeien uit de orgaandonatie.
  • Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel: per 1 januari 2021 komt er een vergoeding voor dagbehandeling in groepsverband bij een niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, tumor of herseninfarct.
  • Fysiotherapie COPD: Voor patiënten in klasse B (GOLD-classificatie voor spirometrie) met een hoge ziektelast, wordt het aantal behandelingen gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D. De zorgverlener bepaalt de categorie waarbinnen de patiënt valt.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan helpen wij u graag! Neemt u dan contact op met de zorgafdeling van het Leef3.nu Zorgcollectief via 088 – 12 10 222 of zorg@heilbron.nl.

Leef3.nu werkt nauw samen met:

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.