Zorgbestuurders uit heel Nederland op bezoek bij Leef3.nu

Zorgnetwerk bij Leef3.nu

Op 11 mei jl. waren 80 zorgbestuurders aanwezig bij een presentatie van Leef3.nu in de Pol in Nijkerk, een locatie van Beweging 3.0.

Jan Jans en Dennis van Doesburg lieten de aanwezigen aan de hand van voorbeelden zien hoe Leef3.nu als de traditionele ledenservice van Beweging 3.0 transformeerde naar een innovatieve en klantgerichte organisatie. Leef3.nu is er voor iedereen en in het bijzonder voor (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers. In Nederland is Leef3.nu een uniek concept.

Maatschappelijke context
Het is fijn als ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, als ze dat zelf graag willen. Maar dat is niet altijd een keuze. De zorgzwaarte in verpleeghuizen neemt toe en hierdoor komen ouderen minder snel in aanmerking voor een plekje. Daarnaast zijn veel financiële regelingen afgeschaft en moeten ouderen meer zelf betalen.

Particuliere diensten
Leef3.nu wil voor deze (kwetsbare) groep ouderen kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening bieden. Dit doen zij door het bemiddelen in diensten en ontwikkelen van arrangementen (dit zijn dienstenpakketten) die het leven vergemakkelijken en veraangenamen. Op dit moment biedt Leef3.nu arrangementen op het gebied van eten en drinken, was, schoonmaak en betaalde mantelzorg. Er volgen binnenkort meer. Bij het ontwikkelen van nieuwe arrangementen zijn de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers het uitgangspunt. Een overzicht van het complete aanbod kunt u vinden op de website www.leef3.nu.

Zorgnetwerk Nederland
Zorgnetwerk Nederland is een landelijk ontmoetingsplatform voor beslissers binnen care en cure in de sectoren zorg, wonen en welzijn. Binnen het netwerk ontmoeten twee werelden elkaar: zorg en bedrijfsleven. Die kruisbestuiving levert de deelnemers een innovatievoordeel op waarmee de grote transitie in de zorg beter kan worden gemanaged. Het delen van best practices op het gebied van innovatieve zorg was de directe aanleiding van een bezoek aan Nijkerk.

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.