Leveranciersdag Leef3.nu succesvol

Leveranciersdag Leef3.nu

Afgelopen woensdag 21 september heeft Leef3.nu een leveranciersdag georganiseerd. De dag was een succes! Zo’n 150 deelnemers, leveranciers van Leef3.nu en medewerkers van Beweging 3.0, kwamen naar Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk om geïnformeerd te worden over de huidige ontwikkelingen van Leef3.nu en om mee te denken over de verdere ontwikkeling van Leef3.nu.

Het deelnemersveld was gevarieerd. Van Beweging 3.0 waren er o.a. wijkverpleegkundigen, cliëntadviseurs en leden van de cliëntenraden en de COR. Van de leveranciers van Leef3.nu waren er kleine zelfstandigen zoals pedicures en kapsters aan huis, maar ook vertegenwoordigers van grotere organisaties als Verscentrum Nederland, Focus Cura, Uwthuiszorgwinkel.nl, Hago Zorg, Saar aan Huis, Newasco, Friesland Campina, Douwe Egberts en Unilever.

Leef3.nu heeft de leveranciersdag georganiseerd om alle deelnemers mee te nemen in de ontwikkelingen in de (particuliere) zorgmarkt en hoe Leef3.nu hierop inspeelt en om daarnaast te bespreken hoe we zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken. Door intensief samen te werken met leveranciers enerzijds, en de medewerkers van Beweging 3.0 en Welzin anderzijds, wil Leef3.nu tot een nieuwe manier van werken komen. Een manier van werken waarbij we ouderen en mantelzorgers beter kunnen bedienen. Een manier van werken die beter aansluit bij de vragen, wensen en behoeftes.

Daarbij is het goed om te realiseren dat er bij Leef3.nu veel veranderd is. En er gaat nog veel meer veranderen. Voorheen legde Leef3.nu het accent bij de ondersteuning van vitale, actieve senioren. De nadruk komt nu veel meer te liggen op het ondersteunen van mensen die onze steun het best kunnen gebruiken: ouderen die kwetsbaar zijn, die zich niet zelden eenzaam voelen en vaak het gevoel hebben dat ze er niet meer toe doen. Leef3.nu wil deze groep beter ondersteunen, zodat ook zij een beter en menswaardiger leven kunnen leiden. Leef3.nu gaat dit o.a. doen door veel intensiever samen te werken met Beweging 3.0 en Welzin en door de samenwerking met en tussen leveranciers te versterken.

Tijdens de leveranciersdag werden er naast presentaties vanuit Leef3.nu en Beweging 3.0 ook workshops verzorgd door leveranciers en was er door middel van groepssessies de mogelijkheid om mee te denken over hoe de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden. De reacties van de deelnemers waren positief. Van “Ik krijg nieuwe energie nu ik dit allemaal hoor” bij medewerkers van Beweging 3.0 tot “Jullie zijn met de juiste dingen bezig, wij willen hier graag aan meewerken” bij leveranciers.

Er zijn gedurende de leveranciersdag veel nuttige en interessante ontmoetingen tot stand gekomen tussen medewerkers van Beweging 3.0 en leveranciers. Ook hebben de groepssessies tot veel goede tips en suggesties geleid. Leef3.nu gaat deze ideeën verder uitwerken en gaat de komende tijd nog heel veel gesprekken met de collega’s van Beweging 3.0 en met verschillende leveranciers aan om de samenwerking verder te optimaliseren.

Leef3.nu kijkt terug op een geslaagde dag. Niet alleen was de leveranciersdag een soort startschot van het nieuwe Leef3.nu. De dag heeft vooral veel mensen bij elkaar gebracht die er van doordrongen zijn dat we het samen moeten doen. Alleen door goed samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat ouderen maar ook mantelzorgers een aangenamer leven krijgen.

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.