Betaalde mantelzorg

Saar aan Huis betaalde mantelzorg

Voor de arrangementen op het gebied van betaalde mantelzorg is Leef3.nu de samenwerking aangegaan met Saar aan Huis.

Saar aan Huis ontzorgt de mantelzorg
De druk op mantelzorgers is groot. De kinderen wonen vaak ver weg of werken en hebben het druk met hun eigen gezin. Daarnaast neemt de vergrijzing toe en de overheid trekt zich steeds meer terug. Saar aan Huis heeft Saars die ouderen een warm hart toedragen en die bij één oudere betaalde vervangende mantelzorg kunnen verlenen. Dus altijd een vast gezicht op een vaste tijd.

Arrangementen met maatwerk
Saar aan Huis biedt in samenwerking met Leef3.nu arrangementen aan waarbij de nadruk ligt op maatwerk. De pakketten zijn samengesteld op basis van de intensiviteit van de zorgvraag en niet op basis van de werkzaamheden. Dit omdat Saar aan Huis van mening is dat iedereen gebruik mag maken van dezelfde mogelijkheden maar dat de invulling en zwaarte persoonlijk maatwerk betreft.

Klik hier voor meer informatie over Saar aan Huis

De arrangementen

Basis: € 25,- per uur

 • Licht huishoudelijk werk
 • Persoonlijke verzorging
 • Het doen van boodschappen
 • Koken
 • Begeleiding bij dokters of ziekenhuisbezoek
 • Het houden van gezelschap (bijvoorbeeld: het doen van een spelletje)
 • Helpen bij de administratie
 • N.B. Voor avond- en weekendtarieven geldt een toeslag

Plus: € 26,50,- per uur
Dit zijn dezelfde werkzaamheden als bij Basis, alleen de zorgvraag is intensiever en men heeft meer ondersteuning nodig.
Dit pakket is onder andere bedoeld voor cliënten met een indicatie en voor cliënten met bijvoorbeeld Alzheimer of dementie.
N.B. Voor avond- en weekendtarieven geldt een toeslag.

Extra: € 27,50 per uur
Ook dit zijn dezelfde werkzaamheden als bij Basis, maar hier wordt een revalidatie pakket geboden. Bij dit pakket wordt vooraf een periode van revalidatie (bijvoorbeeld zes weken) afgesproken, waarbij de Saars een korte maar intensieve periode zorg verlenen.
Dit pakket is bedoeld voor cliënten die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen maar nog niet zelfstandig hun dagelijkse leven kunnen oppakken.
N.B. Voor avond- en weekendtarieven geldt een toeslag.

Tarieven PGB voor een informale zorgverlener
Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt regelen. Een PGB kunt u verkrijgen op basis van een indicatie. De aanvraagprocedure daarvoor verschilt per PGB. Bovenstaande tarieven zijn particuliere tarieven, op het moment dat u ons uit PGB wilt betalen gelden er andere tarieven.

Wanneer iemand als niet professionele zorgverlener wordt ingezet mag er maximaal 20 euro gedeclareerd worden bij de SVB. Dit heet ook wel het informele tarief. Saar aan Huis biedt ondersteuning vanuit het informele tarief.
De kosten (informele tarief) voor de inhuur van een Saar zijn € 20,- per uur (all-in, ongeacht avond-, weekend tarief).

De kosten (inclusief BTW) die de budgethouder (lees cliënt) in rekening worden gebracht zijn:

 • Basis: € 3,60
 • Plus: € 6,05
 • Extra: € 9,10

Aanmelden
Wilt u meer informatie over de arrangementen of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Angelique Abbring, de vestigingsmanager van Saar aan huis voor de regio Eemland:Angelique Abbring contactpersoon bij Saar aan Huis

Bel: 033 – 469 23 23
Via e-mail: info@leef3.nu


Over Saar aan Huis
Saar aan Huis is een kleinschalige, klantgerichte, particuliere organisatie die de vraag naar ondersteuning van ouderen thuis samenbrengt met het aanbod van dienstverleners.

Saar aan Huis biedt ook professionele hulp aan ouderen met een vorm van Alzheimer/dementie of aan ouderen met een (tijdelijke) fysieke beperking.
De ondersteuning vindt plaats in de eigen, vertrouwde, huiselijke omgeving met respect voor de thuissituatie. De zorg is erop gericht om het veilige en vertrouwde thuis wonen zo lang mogelijk in stand te houden. Dit in nauw overleg met de cliënt, familie en de eventuele mantelzorger(s).

De dienstverlening van Saar aan Huis is complementair aan de reguliere (thuis)zorg en biedt betaalbare hulp daar waar thuiszorg en/of verpleging nog niet geïndiceerd is of waar de thuiszorg en/of verpleging ontoereikend is.

Leef3.nu werkt nauw samen met:

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.