Symposium ‘Nader tot het einde’

10 november

Locatie: Dr. Abraham Kuyperlaan 2 in Amersfoort

Tijd: van 10.00 - 16.00 uur

Symposium 'Nader tot het Einde'

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht.

O.l.v. Ds. René Rosmolen wordt in het symposium ‘Nader tot het einde’ het thema ouderdom en levenseinde vanuit verschillende perspectieven benaderd:

  • Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
  • Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
  • Pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
  • Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.
  • Alex A. van der Male, kaderarts palliatieve zorg/docent Erasmus MC : ‘Aanwezig ….zijn’

Muzikale omlijsting: Susanne Rosmolen met cellomuziek van John Cage.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Opgave en aanmelding

Het symposium is incl. lunch en afsluitend een hapje/drankje. U kunt zich aanmelden door overmaking van € 60, – (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. ‘Symposium onder de Vijgenboom 10 november’.

Meer informatie: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 – 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 – 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 – 4801553, r.rosmolen@casema.nl)

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.